Home

De heer ALBERTUS HÖFELT te ‘s-Gravenhage heeft in 1980 de stichting opgericht.

Stichting “De Menselijkheid”  verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden.