Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit onderstaande personen:

A. van den Berg Voorzitter
G. Korving Penningmeester
Th.J. van der Kleij Secretaris

Voor gemaakte kosten door bestuursleden, kan een vergoeding worden verstrekt van maximaal € 1.800,– per jaar.