Beleidsplan

Stichting de Menselijkheid verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden in de regio Den Haag, vanuit de opbrengst van het vermogen.

De opbrengsten die door het gerealiseerde rendement op het belegde vermogen worden verkregen, vormen daarmede de grens van het giftenbudget. Hulp wordt verstrekt aan gehandicapten en bejaarden, respectievelijk organisaties, wie alleen het belang van gehandicapten ter harte gaat.

Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende insteling).